poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Afganistan. Abu al-Madżid as-Sana'i

Jaki piękny dzień! Tyle radości w człowieku od razu!W Afganistanie było wielu mistrzów. As-Sana'i (zm.1130) Uchodzi za pierwszego afgańskiego nauczyciela, który posłużył się motywem miłości. Zainspirował Rumiego.
       Przez wiele stuleci fanatycy religijni usiłowali zniszczyć As-Sana'iego, ale za mali byli.
Zaślepiony duchowny jest bowiem w służbie sił zła.
      Wrogość wobec czyjeś idei, wynika z faktu, że atakujący reprezentuje wąsko pojętą „religijność”, a styka się z kimś, kto myśli szeroko.
      Wrogość wynika z faktu, że larwa spotyka motyla….
Poemat „ Ogród Prawdy”, zawiera wiele fragmentów podlegających kilku odczytaniom.
Można to porównać do patrzenia na ten sam przedmiot, pod różnymi kątami.

                ZAPIECZĘTOWANA  KSIĘGA  I  SEN
Los człowieka jest losem istoty, która otrzymała zapieczętowaną księgę napisaną przed jej urodzeniem.
Człowiek nosi ją w sobie aż do „śmierci”.
Dopóki przebywa w królestwie czasu, nie zna treści zapieczętowanej księgi.
Ludzkość jest jak bagaż wieziony statkiem przez świat.
Albo jak istota, która śpi.
Dlaczego śpią?
Czyżby dostrzegali w tym jakąś zasługę?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz