czwartek, 4 października 2012

POZNAJ SIEBIE - Numerologia (1 )To "Poznaj siebie", jest bardzo ważne. To tak, jakby ktoś nam wręczył książkę, która ma w tytule nasze imię, nazwisko i datę urodzenia.....warto tę książkę otworzyć i posiąść Wiedzę o sobie.....
                              Powiem nawet więcej: Należy tę książkę otworzyć.
Nie trzeba wymyślać prochu, numerologia to stara nauka. Zalicza się do astrologii - nauki królów. Nauki dla wybranych. Zamieszczam teksty dostępne na stronie -solarius- - Piotra Gibaszewskiego. Uważam Piotra za jednego z najlepszych polskich astrologów.
                                
                                    Numerologia Weroniki Wer - DROGA  ŻYCIA
   
Teoria numerologii
NUMEROLOGIA to prognozowanie z liczb. Polega na przypisywaniu obiektom odpowiednich liczb, które determinują los danego obiektu. Według numerologii dusza wstępuje w ciało, żeby się doskonalić. Każdy przeżywa w swoim życiu jakieś lekcje, wesołe, smutne, mniej lub bardziej drastyczne, z których powinien wysnuć jakieś wnioski i czegoś się nauczyć. Co więcej każde wydarzenie nie dzieje się przypadkowo. Numerologia analizując Twoją datę urodzenia, imiona i nazwisko tworzy portret numerologiczny, który pomaga właśnie ustalić jakie wyzwania nas jeszcze czekają i jakie mamy już za sobą.

Podstawową zasadą numerologii jest sumowanie cyfr (np. daty urodzenia, nr telefonu, ...) aż do otrzymania liczby jednocyfrowej lub tzw. liczb mistrzowskich 11 albo 22. Jeśli ktoś urodził się 2 października 1956 roku, numerologia przypisuje mu liczbę 6 jako Drogę Życia, ponieważ:
2+1+0+1+9+5+6=24 | 2+4=6
Nazwy własne sprowadza się do postaci liczby w ten sposób, że każda litera alfabetu ma przypisaną pewną liczbę. Następnie liczby składające się na wyraz sumuje się w ten sam sposób jak opisano powyżej.
Kluczowe liczby portretu numerologicznego
Droga życia
Jest najważniejszą liczbą w karcie. Oznacza Drogę Życia, mówi o tym jacy jesteśmy na co dzień. Określa nasz charakter i usposobienie, a także zachowanie się w różnych sytuacjach. Liczba ta oznacza cykl czasowy. Da się zmierzyć jej przebieg, przy jednoczesnym obserwowaniu rozwoju osobowości. Droga życia każdego z nas nie jest wartością stałą, lecz jest ściśle związana z przemijającym czasem. Może dzielić się na cykle dzienne, miesięczne i roczne. Każdy z nas powinien wykorzystać moc każdego z cykli na potrzeby rozwoju wewnętrznego i ciągłego doskonalenia się.
Droga życia jest sumą wszystkich cyfr daty urodzenia. 

  Aby odczytać swoją liczbę:  google; -Numerologia droga życia.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza