wtorek, 16 października 2012

Buduj sam swoją opinię o świecie!

Nie daj siebie skołować drugiemu. Miej swoje własne przekonania i głoś je śmiało. Broń wolności jednostki i narodu.
Na zdjęciach demonstracja przeciwko najazdowi Chin na Tybet. Chiny precz z Tybetu!

"Każdy ma prawo do wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów bez ingerencji oraz do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu na granice." Artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego, 10 grudnia 1948.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz