poniedziałek, 12 listopada 2012

Mistycyzm Hitlera i Himmlera Tylko fakty. 
I tylko jedno pytanie na końcu.
Znak organizacji Thule ku której ciążył Adołf i Heinrich.
O Adolfie Hitlerze pisałem, poruszając wątek mistycyzmu, wiary w runy, astrologię, magię. Hitler wierzył, że jest nowym Mesjaszem. Że wspólnie z Anglią wystąpi przeciwko Rosji i Chinom. Bo Anglicy są spokrewnieni z Niemcami. Zabrakło Anglików...
     Drugą osobą w budowanej Tysiącletniej Rzeszy, był Heinrich Himmler. Kilka zdań o nim.
To urywki z książki Waltera Schellenberga – szefa Służby Bezpieczeństwa SS. Służby czarnej, ale niezbędnej , jak powiedział Napoleon. ( Tajne służby, zbierające haki na wszystkich, były, są i będą zawsze niezbędne)

- „W czasie procesu von Fritscha ( 1938 rok ) byłem po raz pierwszy świadkiem niektórych dziwnych praktyk, do jakich uciekał się skłonny do mistycyzmu Himmler. W pokoju przylegającym do tego, w którym przesłuchiwano von Fritscha, zebrał on dwunastu najbardziej zaufanych przywódców SS i nakazał im, aby się skoncentrowali, co miało wywrzeć sugestywny wpływ na na generała i skłonić go do powiedzenia prawdy. Tak się akurat złożyło, że przypadkowo wszedłem do tego pokoju. Tych dwunastu przywódców SS, siedzących kołem, pogrążonych w głębokiej cichej kontemplacji, stanowiło naprawdę zadziwiający widok!
      Organizacja SS została zbudowana przez Himmlera na tych samych zasadach, co zakon jezuitów. Reguły zakonu, dotyczące ćwiczeń duchowych, spisane przez Ignacego Loyolę, stanowiły wzór, który Himmler usiłował starannie naśladować. Bezwzględne posłuszeństwo było prawem najwyższym. Każdy rozkaz musiał być wykonany bez sprzeciwu.

 
         Reichsfuhrer SS ( tytuł Himmlera, najwyższego dowódcy SS ) miał być odpowiednikiem generała zakonu jezuitów, a cała struktura przywódcza została przejęta z hierarchii systemu kościoła katolickiego.
       Zrekonstruowano średniowieczny zamek niedaleko Paderborn w Westfalii, przystosowując go tak, aby służył jako rodzaj klasztoru dla SS–manów, tzw. Wewelsburg. Tutaj zbierała się raz do roku Tajna Rada SS. Każdy z jej członków miał tam własne krzesło ze srebrną tabliczką, na której wyryte było jego nazwisko, i miał się oddawać rytuałowi duchowych ćwiczeń, których celem było osiągnięcie stanu koncentracji.

PS.  Ignacy Lojola opisał między innymi techniki medytacji umożliwiające wychodzenie poza ciało. Jezuici podkreślali posłuszeństwo wobec papieża. Chcieli wpływać na bieg wydarzeń. Czarny strój……Himmler został wychowany w najsurowszym przestrzeganiu wiary katolickiej. Miał despotycznego ojca, którego nienawidził. Podobno ojciec bił go dyscypliną z ołowianymi ciężarkami na końcach rzemieni.....młodzi....wiecie ci to dyscyplina rzemienna?
Podsumowując: - Himmler usiłował wykorzystać rozwój duchowy do narzucenia swojej woli innym.

 I był o rzut beretem od zwycięstwa. 
To tylko fakty.
Czy mogło im się udać?  
Zwycięzca ustanawia prawa. Zwycięzca bierze wszystko.
I żeby nie było niedomówień: - precz z czarnymi pod każdą postacią! 
Strzeżmy się tych, którzy odbierają wolność! 
Niech zatriumfuje Białe!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz