poniedziałek, 2 lipca 2012

BRACIA McKENNA i rok 2012


Kilka lat temu, natknąłem się na pasjonującą historię o braciach McKenna. To byli geniusze komputerowi, najlepsi hackerzy w Stanach. Nie było dla nich zabezpieczeń, przez które by nie przeszli. W końcu władze zdecydowały się wziąć ich „na garnuszek”. Milion na konto i trudne zadanie do wykonania. Bracia McKenna zaczęli pracować dla rządu USA. Czytałem o ich symulacjach komputerowych. Zajęli się między innymi postępem w informatyce. Ponieważ zaczęła im wyskakiwać data w 2012 roku, zaciekawiło ich to. Jest na ten temat rozdział w książce Roberta Wilsona – „Kosmiczny Spust”. Kiedyś czytałem ten tekst z „przymrużeniem oka”…………………..Dziś trafiłem na stronę Astronomii, gdzie jest artykuł jednego z braci. Oto on:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Timewave zero i Księga Przemian

Program komputerowy "Timewave Zero"
Fala czasowa zero (ang. Timewave zero) to ekscentryczna formuła numerologiczna mająca wyliczać pływy i zawirowania tzw. "nowości" (ang. novelty); jej autor Terence McKenna definiuje ją jako przyrost liczby wzajemnych powiązań we Wszechświecie lub też stopień organizacji jego złożoności[73]. Wszechświat posiada atraktor teleologiczny, który zwiększa ilość wzajemnych powiązań w jego obrębie. Na końcu czasu – który ma zostać osiągnięty w roku 2012 – istnieje punkt osobliwy, w którym złożoność systemu dąży do nieskończoności. W praktyce efektem będzie absolutna równoczesność wszystkich obserwowalnych zjawisk. Swoją teorię McKenna kształtował od początku lat 70. w czasie sesji z wykorzystaniem grzybów psylocybinowych i DMT[73].
McKenna koncepcję "nowości" wyraził za pomocą programu komputerowego, który generuje wykres określany jako "timewave zero" albo po prostu "timewave". Opierając się na autorskiej interpretacji sekwencji figur Księgi Przemian (chin. Yijing; kanoniczna księga konfucjanizmu i taoizmu)[48], zdefiniował funkcję mającą przedstawiać wahania poziomu "nowości" w odniesieniu do przełomowych wydarzeń z dziedzin rozwoju biologicznego i socjokulturowego ludzi. Wierzył, że kolejne incydenty są powiązane ze sobą rekursywną zależnością. Podstawą do określenia położenia punktu końcowego (pierwotnie listopad 2012) była data zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę. Odkrywszy później zbieżność z terminem końca 13. b'ak'tun kalendarza Majów, wprowadził poprawki, aby obie daty się pokrywały[74].
W pierwszym wydaniu swojej książki pt. Niewidzialny Krajobraz (ang. The Invisible Landscape), opisującej własne przygody duchowe i fascynacje intelektualne, McKenna odniósł się dwukrotnie do roku 2012, bez wymieniania konkretnych dat. Dopiero w 1983 roku, po zapoznaniu się z tabelami dat z 4. edycji The Ancient Maya Morleya, nabrał mniemania o wyjątkowości dnia 21 grudnia. Figuruje ona w kolejnych wznowieniach[2]. (........Program się nie wpisał, do obejrzenia na stronie "Astronomia".)


  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz