wtorek, 3 stycznia 2012

REZONANS SCHUMANA - 12 - DZIEŃ PANA

PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI. --- W cyklu 3600 lat Nubiru była wielokrotnie w pobliżu Ziemi. I nic wielkiego się nie działo. Na jednej z sumeryjskich tabliczek, mamy opis "Dnia Pana", który jest dniem zmiany biegunów magnetycznych Ziemi. Oto ten opis:-----------------------Zapowiadając – „Oto nadchodzi dzień Pana” – prorok Zachariasz poinformował ludzi, że

zjawisko zatrzymania obrotu Ziemi wokół osi potrwa tylko jeden dzień:

„W owym dniu stanie się tak:

nie będzie światła – zwykła gra światła zamarznie.

I będzie tylko jeden ciągły dzień, zna go Pan,

nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło”.

W dniu Pana – powiedział prorok Joel – „słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy

stracą blask”; „słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew”.

Mezopotamskie teksty sławią promieniowanie tej planety i sugerują, że można ją było

widzieć nawet w świetle dnia: „widoczna o wschodzie słońca, znika z pola widzenia, gdy

słońce zachodzi”. Pieczęć cylindryczna znaleziona w Nippur obrazuje grupę oraczy

spoglądających z niejakim niepokojem na ukazującą się na niebie Dwunastą Planetę,

oznaczoną symbolem krzyża -----------

1 komentarz: