poniedziałek, 26 grudnia 2011

REZONANS SCHUMANA - 4

A więc porównanie z komputerem, który daje tylko wynik do drugiej potęgi. Czyli długość x szerokość = płaskie odzwierciedlenie. Jeśli dodamy wysokość, mamy trzeci wymiar. A I - Cing ma czwarty wymiar, to jest dodany CZAS!, oraz piąty punkt, który jest poza sferą, i jest on określony jako NAWIGACJA. Odpowiedzi I Cingu są często szersze niż zadane pytanie. Osiem do czwartej to 4096, a rok Jowisza wynosi 4333 dni. Cotterell znalazł dowód na występowanie o wiele dłuższych cykli liczących około 1 366 040 dni. Jego praca obrała nowy kierunek, kiedy przeczytał w Kodeksie Drezdeńskim o cyklu 1 366 560 dni! To są dokładnie dwa okresy Tzolkin po 260 dni więcej, niż w jego modelu. Majowie korzystali z dwóch kalendarzy: 260 dni ma Tzolkin, a 365 HAAB. -----Początek obecnego kalendarza Majów przypada na 13 sierpnia 3114 roku przed Chrystusem, natomiast koniec na 21 grudnia 2012. O tej dacie zrobiło się głośno w mediach pod koniec ubiegłego roku. Data ta oznacza koniec czwartego cyklu, czyli czwartego świata. To cykl precesji Ziemi 25920 lat. Trzy poprzednie cykle-światy zakończyły się wielkimi katastrofami. Tym razem, po czwartym cyklu, też mają nastąpić kataklizmy. Świat w starej postaci zniknie, ale nie całkowicie, odrodzi się raz jeszcze w piątym cyklu, i to już będzie ostateczny kres. Co ciekawe rok 3114 pne jest rokiem przebiegunowania Wenus. Rok w kalendarzu Majów zaczyna się 26 lipca i trwa 260 dni. W kulturze tej przykładano niezwykłą wagę do dat i liczb. Taki sam okres 260 dni miał kalendarz starożytnych Egipcjan. Więcej, Egipcjanie wiedzieli tak samo jak Majowie, że co roku w dniu 26 lipca pojawia się nad horyzontem jednocześnie ze słońcem Psia Gwiazda – Syriusz. Wschód Syriusza zbiegał się z corocznym wylewem Nilu. Święto „ Psich dni” obchodzili także od niepamiętnych czasów, w Stonehenge, angielscy Druidzi. A więc egipski kalendarz rytualny - astronomiczny wynosił tyle samo dni i miał taką samą nazwę jak u Majów. Używano tego kalendarza jednocześnie do wyznaczania dat świąt religijnych. A obydwa te ludy miały drugi kalendarz – rolniczy, w którym rok wynosił 365 dni. Rozważania egiptologów na temat podziału czasu na godziny jest bezprzedmiotowe, wobec zapisu z Apokryfów Starego Testamentu, który pokrywa się z zapisem Sumerów: --„ I powiedział Najwyższy – mam 8766 oczu, tyle, ile jest godzin w roku”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz