środa, 8 lutego 2012

HOMO MECHANICUS


W każdej sytuacji, bez względu na to, co się z tobą dzieje, ty jesteś odpowiedzialny i nikt inny. Jeśli ty jesteś odpowiedzialny, to pojawiają się możli­wości zmian, masz na coś wpływ. Jeśli ktoś inny jest odpowiedzialny - nic nie jest możliwe. Zrzuć odpowiedzialność na siebie. Bądź odpowie­dzialny, ponieważ wtedy możesz coś zrobić. Nie możesz zmienić wszystkich ludzi na świecie, możesz jedynie zmienić siebie. To jedyna możliwa rewolucja. Jedyną możliwą transformacją jest twoja własna. Ale może na­stąpić dopiero wtedy, kiedy czujesz, że to ty jesteś od­powiedzialny. Budda powiedział:- „Jeśli w domu świeci się światło, złodzieje go unikają; kiedy strażnik nie śpi, złodzieje na­wet nie próbują. Jeśli w domu przebywają ludzie - chodzą, rozmawiają, nie śpią - wtedy złodzieje nawet nie biorą pod uwagę możliwości włamania".

Tak samo dzieje się z tobą: jesteś nieoświetlonym domem. Najczęstszy stan w jakim znajduje się człowiek, to funkcjonowanie mechaniczne: homo mechanicus. Jesteś człowiekiem jedynie z nazwy - a tak naprawdę jesteś wyszkoloną, uzdolnioną maszyną i wszystko, co robisz nosi w sobie piętno zła. l podkreślam: wszystko co robisz, nawet to, co uważasz za dobre, przy nieobec­ności świadomości będzie złe. Jakże mógłbyś być czło­wiekiem prawym jeśli jesteś nieświadomy? Twoja pra­wość będzie wspierana po prostu monstrualnym ego;

-to ono dyktuje ci twoje zachowania. Wystarczy jedna, jedyna rzecz: świadomość - uni­wersalny klucz. Otwiera wszystkie drzwi egzystencji. Świadomość znaczy, że z chwili na chwilę pozostajesz uważny, widzisz siebie i wszystko wokół w sposób inte­raktywny. Jesteś jak lustro - odzwierciedlasz; a robisz to tak doskonale, że każdy akt, każdy czyn, który ma miejsce, jest właściwy, pasuje, jest w harmonii z egzystencją. Charakter zaś jest fałszywy. Jest on potrzebny osobom nieświadomym. Jeśli masz oczy, nie potrzebujesz białej laski, nie pytasz gdzie są drzwi.

Charakter jest potrzebny, bo ludzie są nieświadomi. Jest to rodzaj smaru, który pozwala, by życie przebiegało bez zbytnich zgrzytów. George Gurdżijew nazwał go bu­forem. Buforów używa się w pociągach, pomiędzy wa­gonami. Jeśli coś się dzieje bufory chronią wagony przed zderzeniem się. Można go także porównać do amorty­zatora: dzięki amortyzatorom samochody poruszają się miękko. Oto czym jest charakter- jedynie amortyzuje wstrząsy. Ludziom nakazuje się skromność. Jeśli się tego na­uczysz, będziesz miał taki amortyzator, który ochroni cię przed ego innych ludzi. Nie będą mogli cię zanad­to zranić; jesteś bardzo skromny. Jeśli będziesz wiel­kim egoistą, odczujesz, że wciąż ktoś cię rani. ---MENORA dla wszystkich

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz